Cập nhật host mới, tránh tình trạng khóa nick do dùng host cũ

CHỨC NĂNG:

 • HỖ TRỢ ROOT VÀ NO-ROOT,
 • NEW IP BLOCK,
 • FIX BAN 10 MIN,
 • HỖ TRỢ TẤT CẢ PHIÊN BẢN


  Truy cập web hằng ngày để cập nhật host mới!!
   @BuigahackYT
   www.buigahack.com
   www.fb.com/nhutduy.bui.5

   HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NO-ROOT

   • Tải tất cả những gì ở mục Download về máy
   • Cài đặt Gameguardian chọn dòng (không nguồn hoặc không root ...)
   • Sau đó nó đưa đến web khác là được thoát tất cả ra
   • Cài thêm Không gian ảo
   • Mở VPN thêm HOST (không tắt nó trong quá trình hack)
   • Thêm PUBG MOBILE, GameGuardian vào không gian ảo
   • Mở GameGuardian , mở PUBG MOBILE
   • Thực Thi SCRIPT
   Gặp lỗi bạn có thể bình luận bên dưới để Admin hướng dẫn fix.

     VIDEO REVIEW


     DOWNLOAD

     END HOST.SO
     VPN STRANGE

     • Chọn GameGuardian Mod để có thể Wall hack
     • Không gian ảo có rất nhiều, tải cái nào máy bạn dùng ổn định nhất nhé!
     • Đây chỉ là antiban , Muốn hack được tìm SCRIPT để có menu hack

     FIX KHÓA 10 PHÚT - 10 NĂM

     • Khi Bo còn 0:00 thì bạn lập tức ngắt kết nối mạng, chờ 15 giây sao đó kết nối lại và hack bình thường
     • Nên sử dụng LIB (Root và No Root điều dùng được) Xem tất cả LIB
     • Hãy hack kín tỉ lệ khóa nick sẽ thấp hơn
     • Mua Vip để tránh hoàn toàn việc khóa nick